Search Site
Menu
305 Broadway, Ste 100, NY, NY 10007
2555 Grand Concourse, Bronx, NY 10468
15 Brant Avenue, Unit 8 Clark, New Jersey 07066
Call for a consultation 212-267-2555

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ DACA ਦਾ ਭਵਿੱਖ I

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Deferred Action for Childhood Arrivals DACA (ਡਾਕਾ) ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਮੀਗਰੇਸਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ I ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਓਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 21 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕੇ DACA ਦਾਭਵਿੱਖ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਪਰ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ I ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ DACA (ਡਾਕਾ) ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ I

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90-120 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ I ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿDACA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ I

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਾ ਸਟੇਟਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ : ਹਾਂ – ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਰਜੀ ਡਾਕਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ I ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਓਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰੀਨਿਊਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਔਸਤਨ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ?

ਜਵਾਬ: ਅੱਜ ਤਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “Sanctuary Cities” ਏਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇੱਮੀਗਰੇਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਿਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ICE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕਕਿਸਮ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਦਾ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ I

ਸਵਾਲ : ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DACA ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਜਲੱਦ ਹੀ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I

(ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਮੀਗਰੇਸਨ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੇਟਜ਼ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Immigration Consequences of Criminal and Fraudulent Conduct
The immigration consequences of criminal or fraudulent conduct can be harsh and often illogical. Even a very minor offense could have a dramatic immigration consequence, including deportation, detention without bond, being denied naturalization, a visa or re-entry into the United States. Likewise, the use of fake or fraudulent documents, aliases, and other misrepresentations can have similar immigration consequences. Kerry Bretz and Bretz & Coven have been counseling non-citizen criminal defendants, as well as their lawyers, for over 20 years. We have a long history of strategizing deportation and removal defenses, as well as applications for waivers, in very complicated cases.

LEARN MORE
Our Partners
Our Associates
Client Reviews
"Was trying to get Green Card since about 7 years. Finally when I switched to this law firm I was able to get green card very fast with great confidence. Big thanks to Eileen, Kerry, Manjit and Olga." - Dinesh, Kansas

""With an extensive criminal history: over 14 arrests, 2 State prison bids and several felony convictions no lawyer wanted my case in 2010. Thanks to the experts at Bretz & Coven who worked diligently and with precision, today I am a United States citizen." - E.A. Brooklyn, NY

"Absolutely one the best, if not the best immigration attorneys. They helped from start to finish in my green card process. At no point was I blind-sided by anything. Simply amazing!" - Leon B. Jersey City,

READ MORE.
Awards & Affiliations
 • badge bbb #1
  logo best in New York
  2020 member
 • best in 2020
  Super Lawyer #1
  Best law firm
  Top 10 Attorney Kerry Bretz
 • Super lawyers Kerry Bretz
  Ethic 2020
  Kerry-B.L
  Firm's-B.L
 • Facebook Pages
  • Main
   Spanish
   PUNJABI
   LGBT
  Contact us

  Quick Contact Form