top of page
IMG_1922_edited.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kòm yon Ameriken premye jenerasyon paran moun peyi Lejip ak Ondiras, Dealal Ahmed pasyone ak konpreyansyon sou difikilte pèsonèl ki gen rapò ak imigran nan peyi Etazini. Eksperyans li sitou konsantre sou imigrasyon ki baze sou fanmi, men li gen anpil eksperyans nan Azil, espesyalman dènye ka ki baze sou LGBTQ ak abi ki vize sou fi. Li travay kole kole ak kliyan k ap chèche benefis imigrasyon ki baze sou U-Viza (viktim sèten krim), VAWA (konjwen ki abize), fiyanse, adopsyon entènasyonal ak viza elèv. Li te tou siksè pwolonje touris ak lòt viza ki pa imigran.
 

Dealal Ahmed bay sipò tou pou moun ki fè fas ak pwosedi depòtasyon oswa ekspilsyon devan Tribinal Imigrasyon nan tout peyi Etazini. Avoka Ahmed te reprezante kliyan ki te arete yo e li te fè plizyè odyans sou kosyon. Li se yon ekriven espesyalman abil e li te relouvri avèk siksè anpil lòd depòtasyon ak ranvwa.
 

Antanke yon avoka imigrasyon ki gen lisans eta New York epi li admèt pou l pratike nan tribinal federal espesyalman Distri Sid Nouyòk la pèmèt Avoka Ahmed pratike lalwa imigrasyon devan USCIS, ICE, CBP, BIA ak Biwo Egzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR). ) nan tout eta. Li gen dwa pratike 100% lwa imigrasyon nan tout eta.

Dealal Ahmed

Asosye

Pran kontak

212-267-2555

bottom of page