top of page
Hector J_ Perez.webp

 

 

 

 

 

 

 

Hector J. Perez se yon avoka asosye nan Bretz & Coven, LLP. Li te gradye nan American University Washington College of Law ak yon diplòm doktè juris e li te resevwa yon diplòm Masters of Law ak yon konsantrasyon nan dwa kriminèl. Li admèt nan New York ak New Jersey Bar. Li byen konn nan tout domèn defans pou retire elèv sa yo ki gen ladan anilasyon anilasyon, azil, ajisteman estati, natiralizasyon, egzansyon diskresyonè, estati espesyal imigran jivenil, ak konsekans imigrasyon yo nan konduit kriminèl swadizan. Anplis defans depòtasyon ak lwa imigrasyon, Hector reprezante kliyan nan defans kriminèl nan New York ak New Jersey ak an patikilye sekou apre kondanasyon (PCR).

Misye Perez, ki soti nan Westchester, New York, se desandan Dominiken e li pale panyòl byen. Li genyen yon pasyon pou sèvi kominote imigran New York la. Pandan lekòl lalwa, li te fè entèn nan Ayuda, yon òganizasyon san bi likratif, k ap travay ak kliyan ki te viktim vyolans domestik, atak seksyèl, ak/oswa trafik moun. Li te sèvi tou kòm yon avoka volontè nan Queens Legal Services, yon òganizasyon san bi likratif ki bay bon jan kalite sèvis legal nan kominote ki gen ti revni nan Queens.

Anvan li te antre nan Bretz & Coven LLP, Mesye Perez te kontinye travay li nan zafè imigrasyon konplèks ak kriminèl, ak yon konsantre patikilye sou konsekans aktivite kriminèl yon imigran. Li te genyen anpil eksperyans nan reprezante kliyan nan tribinal kriminèl epi ede yo pouswiv sekou apre kondanasyon.

Hector J. Perez

Asosye

Pran kontak

212-267-2555

bottom of page