top of page
Website Photo.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

Melissa L. Desgrottes se yon avoka asosye nan Bretz & Coven, LLP, epi li gen yon doktè juris nan Rutgers Law School nan Newark, New Jersey. Li admèt nan New York Bar. Anvan li te rantre nan Bretz & Coven, Melissa te reprezante moun ki nan pwosedi ranvwa yo nan prizon kòm yon avoka sipèvize nan New York Immigrant Family Unity Project (NYIFUP) nan The Bronx Defenders. Anvan sa, Melissa te yon avoka pèsonèl nan Sanctuary for Families in the Immigration Intervention Project, kote li te reprezante imigran sivivan vyolans sèks. Karyè legal Melissa anrasinen nan defans pou retire elèv la, ak yon konsantre sou kliyan ki te gen kontak anvan ak sistèm jistis kriminèl la. Li gen yon BA nan Boston College, epi li pale franse ak kreyòl ayisyen. 

Melissa L. Desgrottes

Asosye

Pran kontak

212-267-2555

bottom of page